تعرفه های Host

 • فضا
 • پهنای باند
 • آپ تایم
 • کنترل پنل
 • بک آپ هفته ای
 • مکان
 • حرفه ای

 • 25,000

  تومان / سالیانه

 • 1GB
 • 10GB
 • 99%
 • Backup
 • معمولی

 • 15,000

  تومان / سالیانه

 • 500MB
 • 5GB
 • 99%
 • Backup
 • استارتر

 • 8,000

  تومان / سالیانه

 • 200MB
 • 2GB
 • 99%
 • Backup