تعرفه های VDS آمریکا Ohio

 • CPU
 • HDD
 • Ram
 • Bandwidth
 • Uptime
 • Location
 • حرفه ای

 • 45,000

  تومان / ماهیانه

 • Intel® Xeon® Processor E3-1220V2 - 8M Cache, 1 x 3.10 GHz
 • 100GB
 • 2GB
 • 2TB
 • 99%
 • Backup
 • معمولی

 • 35,000

  تومان / ماهیانه

 • Intel® Xeon® Processor E3-1220V2 - 8M Cache, 1 x 3.10 GHz
 • 50GB
 • 1GB
 • 1TB
 • 99%
 • Backup
 • استارتر

 • 25,000

  تومان / ماهیانه

 • Intel® Xeon® Processor E3-1220V2 - 8M Cache, 1 x 3.10 GHz
 • 50GB
 • 512MB
 • 1TB
 • 99%
 • Backup